Visszatérés a kezdőlapra...
Keresés
Kereséshez kérjük adjon meg egy kulcsszót!
Megyei Területfejlesztési Tanács | Kistérségi Társulások | Leader közösségek | Pályázati lehetőségek | Letölthető dokumentumok |

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács

A 2011. évi CXCVIII. tv. 26. §-a értelmében, -  amely az 1996. évi XXI. sz. a Területfejlesztésről és Területrendezésről szóló tv-t módosította - 2012. január 01. napjától a Megyei Területfejlesztési Tanácsok megszűntek, azok feladatait a Megyei Önkormányzatok veszik át. Ennek megfelelően a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács mint tag az Ügynökségünk társasági szerződéséből törlésre került,  jogutódja a törvény erejénél fogva a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács 2011.12.31-ig

A megyei területfejlesztési tanácsok munkája, feladata, hatásköre - így a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanácsé is - törvényileg szigorúan szabályozott. A tanács önálló jogi személy (szervezetileg tehát nem tartozik a megyei önkormányzathoz), székhelye a megyeszékhely város (Szolnok). Működési feltételeit, feladat- és hatáskörét, szervezetét a tanács által elfogadott SZMSZ és Ügyrend határozza meg, valamint a többször módosított területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. XXI. törvény, .törvényességi felügyeletét az Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal látja el.

A tanács feladatainak ellátásában együttműködött a települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel, valamint a megyei munkaügyi tanáccsal. A megye területén összehangolta a kormányzat, a helyi önkormányzatok, azok többcélú társulásai és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit.

A területfejlesztési tanács elnöke a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés mindenkori elnöke volt. A tanács féléves munkaterv alapján általában kéthavi rendszerességgel ülésezett. Azért, hogy a tanács munkája mindenki számára átlátható legyen, az ülések nyilvánosak. Az SZMSZ-ben rögzítettek szerint az üléseken állandó meghívottak is részt vesznek.

 A Tanács munkáját egy bizottság segítette:

 
- Ellenőrző bizottság: feladata a tanács támogatásával megvalósult beruházások ellenőrzése. Munkaszervezeti feladatait az Ügynökség látta el; az ellenőrzések eredménye alapján döntési javaslatot terjesztett a tanács elé.

 

 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács 1996-2006 között közel 2000 pályázó, települési önkormányzat, vállalkozó és egyéb szervezet részére ítélt meg támogatást mintegy 15,5 mrd Ft értékben, a pályázatok és a támogatási szerződések kezelését az Ügynökség látta el. A kezelt pályázati rendszerek a következők:

 

  1. Decentalizált megyei területfejlesztési pályázati rendszerek:

 

-        Területi Kiegyenlítést Szolgáló Fejlesztési Célú Támogatás (TEKI)

-         Céljellegű Decentralizált Támogatás (CÉDE)

-         Területfejlesztési Célelőirányzat (TFC)

-        Helyi Önkormányzatok Fejlesztés Feladatainak Támogatása (HÖF)

-        Leghátrányosabb Helyzetű Kistérségek Felzárkóztatásának Támogatása (LEKI)

-         Vis maior támogatások

-         Közmunka programok

 

  1. Hátrányos helyzetű megyékhez kapcsolódó decentralizált pályázati rendszerek:

 

-         Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzat (KKC)

-         Beruházás-Ösztönzési Célelőirányzat (BÖC)

-         Turisztikai Célelőirányzat (TUC)

-         Munkaerőpiaci Alap (MPA)

-         Nemzeti Örökség Program Célelőirányzat (NÖP)

-         Műszaki Fejlesztési Célelőirányzat (MFC)

-         Vízügyi Célelőirányzat (VICE)

-         Környezetvédelmi Alap Célfeladatok Célelőirányzat (KAC)

-         Útfenntartási- és Fejlesztési Célelőirányzat (UFC)

-         Agrárberuházások Támogatása Célelőirányzat (ATC)

-         Hároméves szociális válságkezelő program (SZVP).

 

A fenti pályázati rendszerek működtetése során az Ügynökség a pályázatok előkészítésétől, a támogatatott beruházások ellenőrzéséig, lezárásáig (pályázati dokumentáció kidolgozása, pályázatok hiánypótlása, befogadás, döntés-előkészítést, támogatási szerződések megkötése, a támogatások lehívásához kapcsolódó elszámolások felülvizsgálata, stb.) ellátta a pályázatkezelési-utánkövetési feladatokat, a szükséges ellenőrzéseket elvégezte.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kistérségi Fórum

 

A megyei kistérségi többcélú társulások elnökei képviseletével létrehozott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kistérségi Fórum Működési Rendje szerint a Fórum munkaszervezete szintén a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség, aki az ülésekkel kapcsolatos szervezési-döntéselőkészítési és adminisztratív feladatokat látja el.

 

A Megyei Kistérségi Fórum megalakulását, működését és feladatait a 258/2004.(IX.16.) kormányrendelet, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. XXI. törvény szabályozza.

 

A Fórum tagok és meghívottak az évente több alkalommal tartandó üléseken elsősorban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács napirendi pontjaival kapcsolatban fejtik ki véleményüket, valamint egyéb a megyét érintő, illetve időszakosan a regionális fejlesztési tanács üléseivel kapcsolatos témákat tárgyalnak.


Referencia projektek


fontos_tudnivalok Települési program Települési program Gazdasági társaságok Társulások és partnerközösségek Letölthető dokumentumok
5001 SZOLNOK, Kossuth L. u. 2.Telefon: 56-788-958Fax.: 56-788-959E-mail: tfu@jnsztfu.hu
Copyrightminden jog fenntartva, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
http://www.grafinet.hu